Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

The Most Obscenely Expensive Paintings in the World, in One Map
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viappiotrus ppiotrus
3790 cfbd 420
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viappiotrus ppiotrus
6813 0e06 420
Reposted fromkiixey kiixey viappiotrus ppiotrus
3739 9313 420
Reposted fromphilinmotion philinmotion viazarazwracam zarazwracam
5840 8007 420
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viazarazwracam zarazwracam
3483 d954 420
Reposted fromhardkorwey hardkorwey
0846 80aa 420
Reposted fromzniknac zniknac viahardkorwey hardkorwey
2951 d20b 420
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viakundel kundel
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viakundel kundel
5084 7032 420
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viabadpotato badpotato
1196 de9e 420
Reposted fromnumbereight numbereight viabadpotato badpotato
7084 e1ae 420
Nicholas Cage as Superman, in a never-made Tim Burton film from 1990's
Reposted fromckisback ckisback viabadpotato badpotato
9162 7c9e
Reposted fromfungi fungi viapolandia polandia
1153 be76 420
Reposted fromfiffey fiffey viapolandia polandia
7065 c644 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapolandia polandia
2307 bafd 420
Reposted frompolandia polandia
2338 7459 420
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapolandia polandia
1916 7667 420
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viapolandia polandia
5984 7e1e 420
8473 5486 420
konkret.
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...